Realny Sukces

Zarys kursu

Sukces to nie punkt docelowy. To proces, trwający całe życie, wymagający strategii budowania na swoich mocnych stronach, minimalizowania słabości, koncentracji na ludziach oraz najważniejszych punktach życia. W programie Jak odnieść REALny sukces John C. Maxwell pomaga zrozumieć co jest kluczowe dla sukcesu w życiu. Czy pracujesz służąc społeczeństwu, czy jesteś dyrektorem korporacji, osiągniesz wielkie rzeczy rozumiejąc cztery bardzo ważne obszary osiągania sukcesu: Relationships (Relacje), Equipping (Wyposażanie), Attitude (Nastawienie) i Leadership (Przywództwo).
Dodatkowo uczestnik po ukończeniu szkolenia, otrzyma bezpłatny dostęp do telefonicznego mentoringu z elementami coachingu ze mną przez kwartał.

Inwestycja i czas trwania kursu

Indywidualne Szkolenie

1000 zł. netto x 12 do 24 spotkań po 45 min = 12 000 zł. do 24 000 zł. netto (spotkania co 7 lub 10 dni)

Szkolenie stacjonarne dla zespołów 8 - 12 osobowych

4 dni szkoleniowe x 6 godz. = 24 godziny = 20 000 zł. netto od osoby.