Książki

Kształtowanie Postawy Lidera Warunkiem Osiągnięcia Sukcesu w Marketingu Wielopoziomowym

Rozdział 1. Kształtowanie Osobowości Lidera
    1.1. Rozwijanie kapitału Ludzkiego
    1.2. Wizja – Podstawowy Atrybut Lidera
    1.3. Postawa Lidera
Rozdział 2. Marketing Wielopoziomowy
    2.1. Rys Historyczny
    2.2. Istota Marketingu Wielopoziomowego
Rozdział 3. Szkoła Sukcesu
    3.1. Budowanie Przywództwa
    3.2. Mentoring i Coaching
    3.3. Budowanie Marzeń
Zakończenie
O Autorze